Porozumienie z Uniwersytetem Wrocławskim

28.05.2014 GLOKOR w dniu dzisiejszym podpisał z Uniwersytetem Wrocławskim porozumienie w sprawie prowadzenia praktyk studenckich nieobjętych programem studiów.

Już od lipca, przez 3 miesiące, będziemy gościć u siebie praktykantkę – studentkę chemii. Mamy nadzieję, że uda nam się ją zapoznać z pracą w laboratorium oraz pokazać jak w praktyczny sposób wykorzystywać wiedzę zdobytą na studiach.

uniwersytet_logo_wroclaw