POROZUMIENIE Z OKRĘGOWĄ SPÓŁDZIELNIĄ MLECZARSKĄ WE WŁOSZCZOWIE

18.05.2015 Uprzejmie informujemy, iż Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR Sp. z o.o. podpisało porozumienie o współpracy z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską Włoszczowa w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych pt. Opracowanie innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych  w zakresie działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – numer projektu POIG.01.04.00-24-124/11.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie rozpoczęła działalność w roku 1936. Zebranie założycielskie członków spółdzielni miało miejsce w czerwcu 1936 roku, natomiast pod koniec czerwca rozpoczęły się pierwsze dostawy mleka do spółdzielni. Produkowano z niego masło, mleko konsumpcyjne oraz ser biały. W swej działalności spółdzielnia przechodziła wiele zmian. Najbardziej znamiennym był rok 1975, w którym oddany został do eksploatacji nowoczesny zakład produkcyjny z kompleksowym zapleczem technicznym. W nowym zakładzie produkowano mleko w proszku, sery dojrzewające, masło, twaróg oraz wyroby butelkowane. W latach 1990 – 1993 roku dokonano gruntownych zmian technicznych. Uruchomiono nową linię serowarską, linię do plasterkowania serów z przekładką papierową, ultrafiltrację i nanofiltrację.

Więcej informacji o OSM Włoszczowa: tutaj

logo