POROZUMIENIE Z OKRĘGOWĄ SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKĄ W NOWYM SĄCZU

15.06.2015 Uprzejmie informujemy, iż Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR Sp. z o.o. podpisało porozumienie o współpracy z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Nowym Sączu w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych pt. ‘’ Opracowanie innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych ‘’  w zakresie działania 1.4 ‘’ Wsparcie projektów celowych ‘’ osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii ‘’ Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – numer projektu POIG.01.04.00-24-124/11.

CBR GLOKOR Sp. z o.o. dziękuje OSM w Nowym Sączu za współudział przy testach instalacji przemysłowej do przetwarzania odpadu z przemysłu mleczarskiego przy jednoczesnym uzyskaniu biopolimeru biodegradowalnego.

images