Porozumienie z FITiEO w sprawie stworzenia klastra energetycznego

CBR GLOKOR podpisał porozumienie z Fundacją Innowacyjnych Technologii i Energetyki Odnawialnej, którego celem jest stworzenie górnośląskiego klastra energii lub przy większym zainteresowaniu założyć izbę klastrów energii na Śląsku.