Porozumienie Uniwersytetu Śląskiego o nawiązaniu współpracy z firmą Glokor Sp. z o.o.

27.11.2012 GLOKOR Sp. z o.o. nawiązała współpracę z Uniwersytetem Śląskim. Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się 27 listopada 2012 r. w Katowicach. Naszą firmę reprezentował prezes zarządu Jan Juszczyński, natomiast ze strony uczelni przedstawicielem był prorektor UŚ ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Współpraca GLOKOR Sp. z o.o. a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach będzie obejmować transfer know-how i specjalistyczne doradztwo w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz wspólne aplikowanie o fundusze na badania i rozwój.

Ponadto prowadzone przez GLOKOR badania i rozwój innowacyjnej technologii będą wspierane przez udział studentów, doktorantów i pracowników Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego. GLOKOR przewiduje także staże i praktyki dla najlepszych studentów.
Uniwersytet Śląski pozostaje najlepszą i najbardziej prestiżową uczelnią w rejonie oraz cieszy się uznaniem w kraju i na świecie.

O tym wydarzeniu można przeczytać także na stronie Uniwersytetu Śląskiego: tutaj.

logo__uniwersytet_slaski_w_katowicach