Ponadnormatywny wzrost cen energii i jej nośników. Problemy rynku energetycznego w Polsce.

Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w debacie: Ponadnormatywny wzrost cen energii i jej nośników. Problemy rynku energetycznego w Polsce.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w BCC zwracają uwagę na niezrozumiałą praktykę kontrolowanych przez skarb państwa koncernów w kwestii nieproporcjonalnego podnoszenia cen względem ponoszonych kosztów. Dotyczy to szczególnie kosztów paliw płynnych, elektrycznej i węgla. Polscy przedsiębiorcy domagają się wyjaśnień w sprawie ewidentnego przyzwolenia ze strony Urzędu Regulacji Energetyki i Ministerstwa Aktywów Państwowych na naddatkowe zyski osiągane od dwóch kwartałów przez firmy z branży paliwowej i energetycznej. Wzrost cen energii i jej nośników nie tylko zwiększa poziom inflacji, ale zagraża bezpieczeństwu prowadzenia działalności gospodarczej we wszystkich sektorach gospodarki bez względu na wielkość przedsiębiorstw.