Polski Kongres Gospodarczy 22 i 23 października Warszawa.

17.10.2014 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na Polski Kongres Gospodarczy, który odbędzie się 22 i 23 października w Biznes Klubie Stadionu Narodowego w Warszawie.

Podczas Kongresu przedstawione zostaną działania i oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Rozwoju Przemysłu, a także konsorcjów mających na celu systemową współpracę z przemysłem: Polskiego Instytutu Technologii oraz Instytutu „Autostrada Technologii i Innowacji”. Znajdzie się tu też miejsce na prezentację możliwości współdziałania nauki i biznesu w ramach europejskiego programu Horyzont 2020. Specjalne sesje zostaną poświęcone omówieniu związku nauki z gospodarką w dwóch krajach wyróżniających się pod tym względem – tj. Szwajcarii i Izraelu. Przewidziany został czas dla przedsiębiorców, którzy będą mogli przedstawić swoje potrzeby i oczekiwania pod adresem środowisk naukowych.

Zapraszamy w szczególności na panel PARP pt: Współpraca między firmami czyli jak przedsiębiorcy mogą sobie pomóc w rozwoju?. Podczas panelu, w którym udział weźmie Prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak zostaną przedstawione propozycje PARP na perspektywę 2014-2020.

Współorganizatorem wydarzenia jest PARP.
Więcej informacji o Kongresie na stronie: www.polskikongresgospodarczy.pl

Naszą firmę reprezentować będzie pan Tomasz Wąsowicz.

polski kongers gospodarczy logo                       logo_parp