Polityka jakości firmy

switch to: 

POLITYKA JAKOŚCI CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWEGO GLOKOR SP. Z O.O.

Głównym celem działalności naszego Centrum jest projektowanie inżynierskie technologii przemysłowych, procesów i systemów oraz doradztwo w zakresie inżynierii chemicznej w sposób konkurencyjny, przy zapewnieniu najlepszej jakości wyrobów.

Powyższe idee realizujemy poprzez:

  • Zaangażowanie pracowników w świadczenie usług spełniających wymagania klienta.
  • Nawiązanie z klientem stosunków partnerskich, polegających na spełnieniu oczekiwań i wymagań.
  • Odpowiedni dobór i kontrola wiarygodności dostawców i ich produktów.
  • Wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością pozwalającego na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję naszym klientom i pracownikom.
  • Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością i spełnianie wymagań.

Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego jakim jest doskonalenie poziomu usług oraz pozytywny wynik ekonomiczny.