Podziękowanie z Urzędu Statystycznego dla CBR GLOKOR za udział w badaniu SP (moduł KZ) za 2021 rok

Urząd Statystyczny w Warszawie serdecznie podziękował naszemu Centrum Badacz- Rozwojowemu GLOKOR za udział w obowiązkowym badaniu realizowanym na formularzu SP – „Roczna ankieta przedsiębiorstwa” za 2021 rok.

Z treści podziękowania wynika, że dzięki naszemu zaangażowaniu i zrozumieniu potrzeb statystyki publicznej, Urząd Statystyczny jest w stanie zapewnić wysoką jakość informacji o wynikach finansowych przedsiębiorstw, wykorzystywanych m.in. na potrzeby instytucji krajowych i międzynarodowych. Stanowią one także cenną informację dla samych przedsiębiorców, pozwalając m.in. uzyskać punkt odniesienia dla oceny wyników finansowych uzyskiwanych przez Państwa podmiot na tle wszystkich przedsiębiorstw.