PODPISANIE UMOWY O PRZEPROWADZENIE PRAC BADAWCZO – ROZWOJOWYCH

01.12.2014 Informujemy, iż GLOKOR podpisał umowę z Firmą Ankra Sp. z  o. o. na przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych, których założeniem jest udoskonalenie procesu produkcji i wytwarzania wyrobów tj. gzymsów mostowych prefabrykowanych, polimerobetonowych oraz analiza i opracowania projektowe związane z dalszym ulepszaniem produktów.

Firma Ankra zajmuje się opracowaniem, udoskonaleniem i wdrażaniem nowych kompozytowych produktów, głównie w branży wydobywczej, tunelingu i budownictwie.

ANKRA KOMPOZYTY