PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI POWIĄZANIA KOOPERACYJNEGO ŻYWNOŚCI DLA ZDROWIA FOOD4GOOD

27.10.2014 Z przyjemnością informujemy, iż firma GLOKOR podpisała umowę na wykonanie prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu pt.: „Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności powiązania kooperacyjnego Żywności dla zdrowia FOOD4GOOD”. Projekt realizowany w zakresie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 dotyczy Działania 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnych”, w obrębie Osi priorytetowej 5: „Dyfuzja innowacji”.

Celem projektu jest zainicjowanie i intensyfikacja współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w branży spożywczej. Dzięki wspólnemu działaniu firmy skupione wokół klastra mogą skutecznie konkurować na globalnym rynku poprzez realizację wspólnej polityki produktowej, marketingowej i handlowej.

 

food4      food4good