PNT Silesia

Informujemy, iż Park Naukowo – Technologiczny Silesia w Katowicach złożył propozycję naszemu centrum propozycję nawiązania współpracy w zakresie wymiany doświadczeń, transferu wiedzy i nauki, upowszechnianiu dobrych praktyk, a także promowaniu współpracy. PNT Silesia, jako park naukowo-technologiczny i instytucja otoczenia biznesu skupia się w głównej mierze na promowaniu oraz wsparciu rozwoju innowacji i konkurencyjności w regionie, a także zarządzaniu wiedzą i technologią sprzyjającą powstawaniu i wzroście liczby firm działających w oparciu o innowacje. PNT Silesia jest jednostką Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach powołaną do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu technologii z nauki do biznesu oraz wdrażania innowacji technologicznych