Partnerzy

switch to: 

Jesteśmy dumni z tego, że na przestrzeni lat Centrum Badawczo – Rozwojowe Glokor zdobyło zaufanie i poparcie wielu firm i instytucji. Fakt, że dostrzegły one i zdecydowały się wesprzeć nasze działania jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Liczymy na to, że w najbliższej przyszłości uda się nam się stworzyć kolejne wspólne projekty oraz nawiązać nowe kontakty, które zapewnią wymierne korzyści dla wszystkich stron.

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego
W związku z prowadzeniem przez Centrum prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych w ramach projektu pt. „Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013” spółka podjęła rozmowy z Instytutem Chemii Uniwersytetu Śląskiego i Koordynatorem Kierunku Zamawianego Chemia pt. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia ZLAB”. Dzięki dużemu zaangażowaniu i praktycznemu podejściu do problemów współpracy nauki z przedsiębiorstwami Pana dr hab. prof. UŚ Michała Daszykowskiego udało się znaleźć porozumienie co do istotnych aspektów współpracy.
Bardzo miło nam poinformować, iż w ramach realizacji tegoż samego projektu, również udało nam się nawiązać współpracę z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Współpraca ta rozwija się przede wszystkim na płaszczyznach: prowadzenia badań i rozwijania innowacyjnych technologii pomiędzy CBR GLOKOR Sp. z o. o., a studentami, doktorantami i pracownikami Katedry i Kliniki Neurologii I Wydziału Lekarskiego, jak również transferze know-how i specjalistyczne doradztwo w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
Uniwersytet Medyczny im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu w zakresie łączenia szkolnictwa z przemysłem CBR GLOKOR Sp. z o.o. wraz z Politechnikę Śląską w Gliwicach wyraziły wolę wzajemnej współpracy w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym. Porozumienie zostało zawarte 23 grudnia 2013 r. Politechnika to uczelnia o 68-letniej tradycji, jedna z największych w Polsce i najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku, która niezmiennie od lat należy do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych, o czym świadczą m.in. wysokie miejsca zajmowane przez nią w rankingach szkół wyższych. Swoją silną pozycję Politechnika Śląska dodatkowo potwierdza dorobkiem naukowym i dydaktycznym wybitnych specjalistów oraz licznymi sukcesami na skalę ogólnopolską i międzynarodową. To już kolejna uczelnią w Polsce, która podjęła współpracę z naszą firmą.

Pragniemy także serdecznie podziękować Naczelnej Organizacji Technicznej w Gliwicach za dotychczasową współpracę, życzliwość i okazywaną pomoc. Wsparcie techniczne i merytoryczne płynące od tak doświadczonego i szanowanego podmiotu stanowi dla nas wyróżnienie i jest niezwykle ważne. Mamy nadzieję, że współpraca będzie się rozwijać i okaże się owocna dla obydwu Stron.
NOT Gliwice
Fundacja FortisFundacja Fortis
Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR nawiązało w 2013 roku współpracę z Fundacją Fortis będącą organizacją o charakterze edukacyjnym, której głównym celem jest pomoc małym i średnim przedsiębiorcom oraz firmom w zakresie bezpieczeństwa i efektywności w prowadzeniu biznesu w obecnym XXI wieku. Oferuje ona szeroki wachlarz wsparcia dla każdego, kto potrzebuje pomocy, również za granicą. Fundacja opiera swoją pomoc na nowej technologii oraz sprawdzonych rozwiązaniach stosowanych w europie, organizacja hołduje również programowi budowy osobistej zamożności, bezpieczeństwa i finansowej niezależności.
CBR GLOKOR może pochwalić się także współpracą z Słowacką uczelnią SAS – Slovak Academy of Science. Pierwsze zamysły utworzenia uczelni powstały w 1735 roku, ale dopiero w 1792 roku jako „Slovenske ucene tovarisstvo” rozpoczęła ona swoje istnienie. Obecnie uczelnia ta jest rozpoznawalna na całym świecie ze względów na swoje sukcesy badawcze. SAS składa się z 69 organizacji z czego 48 są państwowe a 21 prywatne. Zrzesza ona ponadto 51 stowarzyszeń naukowych. Uczelnia może pochwalić się również liczbą 53 wydawanych czasopism naukowych i zawodowych.
SAS-Slovak Academy of Science
Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR zawarł porozumienie z Parkiem Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK Gliwice sp. z o.o., celem osiągania wzajemnych korzyści poprzez zintensyfikowanie działań w zakresie wdrażania rozwiązań innowacyjnych, współpracy pomiędzy organizacjami oraz wspólnych inicjatyw promocyjnych TECHNOPARK Gliwice sp.z o.o. TECHNOPARK powstał ponad 10 lat temu. Jest on instytucją naukowo-badawczą, która tworzy przyjazny klimat dla innowacyjnego biznesu. Wspomaga powstawanie i realizację innowacyjnych projektów i przedsiębiorstw nastawionych na rozwój produktów, metod wytwarzania czy usług w technologicznie zaawansowanych branżach. Dzięki współpracy z naukowcami, Park jest także doskonałym partnerem w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych.
Z przyjemnością informujemy, CBR GLOKOR nawiązała kolejną cenną współpracę. Tym razem z nadzieją patrzymy na wschód – naszym partnerem została firma «IQ Invest Ukraine». Firma «IQ Invest Ukraine» to firma konsultingowa świadczącą profesjonalne usługi na Ukrainie i w krajach Europy Zachodniej w dziedzinie zarządzania, finansów i inwestycji a także doradztwa prawnego od 2008 roku.

iqukraine

 

logoZ wielką radością informujemy, iż  Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR współpracuje również z FABRYKĄ WIEDZY, która połączyła w swojej działalności doświadczenie i pasję, a motto ” Nauka jest aktywnym procesem myślowym. Im bardziej kolorowo i żywo, śmieszniej i bardziej w formie zabawy – tym skuteczniej”, działa szalenie motywująco i daje jedyną w swoim rodzaju szansę przekazania młodemu pokoleniu wiedzę i zrozumienie niecodziennego świata chemii, fizyki i biologii.

]Miło nam poinformować, iż nasze Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR Sp. z o.o. podpisało porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie – Wydziałem Ekonomicznym.


ostrawa

Miło nam poinformować, iż nasze Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR Sp. z o.o. podpisało porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie – Wydziałem Ekonomicznym.  

SCHWARZENBERG FOUDATION jest zarejestrowana w Vaduz w Liechtenstein, a jej głównym celem jest służenie klientom w zarządzaniu majątkiem poprzez usługi doradcze i wsparcie biznesowe. Firma powstała po restrukturyzacji starej rodzinnej Fundacji, której utworzenie sięga 1934 roku. Pozostałe Firmy siostrzane włączywszy SG projekt HOLDING AG, BCG i IT Consulting Group reprezentują główny obszar funkcjonowania ze szczególnym zachowaniem należytej staranności świadczonych usług i obejmują wpieranie działalności zarządczej Firm, obsługę Fundacji, doradztwo w administracji biznesowej, wspieranie zarządzania marketingowego, doradztwo w zakresie formułowania strategii i rozwoju oraz doradztwo podatkowe i inwestycyjne dla Firm, a także doradztwo w zakresie planowania inwestycyjnego i finansowego. SCHWARZENBERG FOUNDATION i Firmy siostrzane są powołane do zarządzania aktywami i rozwiązywania problemów Firm w oparciu i z  wykorzystaniem dostępnych umiejętności, które są dostosowywane do/oraz zgodnie  z potrzebami klientów. Solidne kompetencje i umiejętności świadczonych usług doradztwa, , reputacja i wykorzystanie nabytych doświadczeń pozwalają na wykreowanie usługi o najwyższej doskonałości wspartej silnym, energicznym, entuzjastycznym i pozytywnie zmotywowanym własnym Zespółem Ekspertów i Doradców.

 SG projekt HOLDING AG jest Firmą reprezentującą zespół doświadczonych menedżerów posiadających praktyczną wiedzę, powszechne zaufanie w  zakresie administracji biznesu, posiadających umiejętności do tworzenia strategii w zakresie stosownych inwestycji zgodnie z życzeniem klienta. BCG, IT Consulting Group i SGPH jako zaufani Eksperci mają praktyczne know-how, aby kreować kierunki rozwoju w przypadku klientów posiadających przedsiębiorstwa międzynarodowe w ramach umów Joint Venture klientów w sposób zapewniający łatwość w ich międzynarodowej obsłudze. SG projekt HOLDING AG i IT Consulting Group świadczy zaufane usługi dla Firm o zasięgu globalnym i klientów, którzy pochodzą z całego świata w oparciu o własnych przedstawicieli na terenie całej Europy, Kanady, USA, Azji, jak również w niektórych krajów arabskich.

                                                                      logo nowe ARZ

Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR podjęło współprac z AGENCJĄ ROZWOJU ZAWIERCIA, Zawierciańskim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym. Agencja Rozwoju Zawiercia rozpoczęła swą działalność 1 czerwca 2015 roku, jako jednostka budżetowa gminy, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr VIII/42/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Siedzibę Agencji Rozwoju Zawiercia stanowi budynek Zawierciańskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego. Celem działania Agencji Rozwoju Zawiercia  jest promowanie miasta, propagowanie i reklamowanie jego walorów inwestycyjnych, gospodarczych, krajobrazowych celem ożywienia rozwoju gospodarczego i społecznego gminy Zawiercie.

 

pobrane

Grupa PM Sp. z o.o. wspiera działania Centrum Badawczo-Rozwojowego GLOKOR Sp. z o.o. przy pracach z planowaniem, zarządzaniem i wdrażaniem złożonych projektów. Prowadzi dla Centrum strategiczne szkolenia i warsztaty z umiejętności twardych i miękkich. Grupa PM jest grupą praktyków, którzy mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniach i warsztatach z zarządzania projektami. Większość pracowników Grupy PM zajmowała wysokie stanowiska kierownicze w takich gałęziach przemysłu i biznesu jak: przemysł spożywczy i chemiczny, firmy IT, przemysł hutniczy, media, korporacje internetowe, banki, automotive i wielu innych branż. Trzon Firmy stanowią członkowie zarządów spółek i pionów korporacyjnych, pracownicy naukowi i członkowie rad nadzorczych, których doświadczenie jest wykorzystywane w organizacji procesów w CBR GLOKOR.

Grupa PM Sp. z o.o. należy do Grupy Nowe Motywacje jednej z największych i najbardziej cenionych na polskim rynku organizacji szkoleniowych, działających od ponad 17 lat. Potwierdzają to doświadczeniem, zaufaniem Klientów, opinią środowiska, jak i niezależnymi opiniami.

Działająca w ramach Grupy Kapitałowej Nowe Motywacje GrupaPM została jednym z partnerów strategicznych CBR GLOKOR w obszarze zarządzania portfelem projektów. Wspólnie pracujemy nad nową strategią rozwoju i funkcjonowania Centrum. Wspólnie wdrażane procedury, narzędzia i techniki pozwolą CBR GLOKOR bezpiecznie prowadzić interesy na rynku międzynarodowym.

f-logo

                                                                                                   400x103_re_alloys_logocolortransparent

CBR GLOKOR podjęło współpracę z firmą Re Alloys Sp. z o.o. Re Alloys działa na rynku od 2001 r. specjalizuje się w produkcji żelazostopów. Celem firmy jest efektywne wytwarzanie wysokojakościowych produktów z wykorzystaniem innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku. Dysponując wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną i menadżerską znającą rynek żelazostopów oraz proces produkcyjny, firma stale poszukuje efektywnych metod i usprawnień technologicznych.

logo-sgh-zielone

Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR podpisało współpracę z SGH w Warszawie. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, założona w 1906 roku jako Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego, jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, a zarazem jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Co roku mury uczelni opuszcza ponad 2 000 nowych absolwentów. Statystycznie co trzeci ekonomista w Polsce w XX w. był absolwentem SGH w Warszawie.

 

Z przyjemnością informujemy, iż nasze Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR współpracuje i korzysta z doradztwa uznanego partnera jakim jest przedsiębiorstwo A1 Europe
Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj: http://www.a1europe.p

Z przyjemnością informujemy, iż nasze Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR współpracuje i korzysta z doradztwa uznanego partnera jakim jest przedsiębiorstwo APAULY Group
Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj: http://apauly.pl

 

Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR współpracuje z innowacyjną firmą MARCO. Marco to nowoczesna i prężnie rozwijająca się firma produkująca etykiety, uszczelki, podkładki i opakowania https://labels.pl

Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR współpracuje z innowacyjną firmą ENERIS. ENERIS to nowoczesny podmiot będący wsparciem zarówno przy projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji najnowocześniejszych technologii ochrony środowiska. https://grupa-eneris.pl

 

 

Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR współpracuje z innowacyjną firmą RECUPYL. RECUPYL POLSKA JEST WIODĄCYM RECYKLEREM WSZYSTKICH TYPÓW BATERII I AKUMULATORÓW W EUROPIE ŚRODKOWEJ http://www.recupyl.com

Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR współpracuje z GAPR. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jest spółką z Miastem Gliwice jako jej głównym udziałowcem, której zadaniem jest w szczególności wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Agencja prowadzi intensywne działania na rzecz nauki, biznesu, samorządu i tworzy sprzyjające warunki dla powstawania nowych firm oraz rozwoju przedsiębiorstw istniejących. Jako prężnie działająca Instytucja Otoczenia Biznesu stanowi platformę dialogu i współpracy pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami, a organami władzy państwowej i samorządowej. http://gapr.pl

 

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, iż nasze Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR współpracuje z Fundacją Inicjatyw Innowacyjnych http://fii.org.pl i przystąpiło do organizowanego projektu w ramach usług badawczych pod nazwą Baltic TRAM https://www.baltic-tram.eu

Z przyjemnością informujemy, iż współpracujemy z Instytutem Kryptografii. Instytut Kryptografii to źródło wiedzy podstawowej o świecie technologii blockchain i innowacyjnych rozwiązaniach informatycznych naszego wieku. https://instytutkryptografii.pl

 

Centrum Medyczne ForMed W ramach współpracy pomiędzy Fundacją FORTIS, a Centrum Badawczo – Rozwojowego GLOKOR powstało Centrum Medyczne ForMed https://www.cmformed.pl
Centrum Medyczne ForMed jest pierwszym z trzech planowanych do rozwinięcia przedsięwzięć w ramach programu pilotażowego realizowanego w ramach prac badawczo – rozwojowych, których celem jest uruchomienie wysokospecjalistycznych usług w ramach komór normobarycznych w spółce celowej według modelu biznesowego CBR GLOKOR.

.
.

 

Pragniemy także serdecznie podziękować przedsiębiorstwu: ENERGOPROJEKT Gliwice za dotychczasową współpracę, życzliwość i okazywaną pomoc. Wsparcie techniczne w związku z uruchomieniem alternatywnego dojazdu do naszych budynków naukowo badawczych było dla nas ważne i w związku z tym wyrażamy swoją wdzięczność na naszej stronie.

logo_epg