PANEL POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

07.05.2013 Spółka GLOKOR w ramach realizowanego projektu numer projektu: UDA-POIG.01.04.00-24-124/11-00 przystąpiła do zorganizowanego przez PARP – Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PROJEKTU BADAWCZEGO PT. PANEL POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW.

panel przedsiebiorcow