Oslo Innovation Week 2022

PARP wraz Innovation Norway zaprosiło Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR na wydarzenie „Networking Event with Businesses in Europe”, które odbędzie się już 27 września w Oslo. Planowana jest obecność ponad 100 firm technologicznych i z sektora IT. Będzie to szansa na rozmowę, wymianę doświadczeń oraz pozyskanie kontaktów ze środowiska zagranicznego.