Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w Firmie GLOKOR Sp. z o.o.

 

udt-cert_bigFirma GLOKOR Sp. z o.o. w 2010 roku wdrożyła i pomyślnie zrealizowała projekt „Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w Firmie GLOKOR Sp. z o.o. w Gliwicach”  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w ramach działania 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP.

Numer projektu: RPSL.01.02.02-00-518/08-00
Wartość projektu: 75 249,60 zł, wysokość dofinansowania 24 072,00 zł.

 

uniaeurop