Ogólnopolska Konferencja „OD POLA DO STOŁU” 29 Wrzesień 2022

Wydarzenie skierowane jest do producentów żywności, rolników, producentów opakowań, hurtowni spożywczych, hurtowni produktów ekologicznych, producenci żywności innowacyjnej, producentów alternatywnych źródeł energii.

Podczas konferencji uczestnicy poznają projektowane sposoby znakowania żywności, możliwości rozwoju i wspierania konkurencyjności dla rolników, wyzwania dotyczące projektowania zrównoważonych opakowań i dobre praktyki marketingu produktów żywnościowych.