NOWOŚĆ – STUDIA ZAOCZNE NA WYDZIALE CHEMICZNYM.

18.12.2014 Informujemy, iż od semestru letniego 2014/2015 na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej istnieje możliwość podjęcia studiów II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna w trybie studiów zaocznych. Kierunek jest kontynuacją studiów I stopnia, prowadzonych na wyższych uczelniach technicznych.

Studia na tym kierunku mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w zakresie:

  •  technologii chemicznej
  • inżynierii chemicznej i procesowej
  • chemii
  • biotechnologii
  • inżynierii i ochrony środowiska

pobrane logo