„NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W PRZEMYŚLE ELEKTROENERGETYCZNYM I AUTOMATYCE” 16.10.2020

Otrzymaliśmy zaproszenie ze Stowarzyszenie Elektryków Polskich do wzięcia udziału w konferencji: „NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W PRZEMYŚLE ELEKTROENERGETYCZNYM I AUTOMATYCE”, która odbędzie w dniu 16.10.2020 w Knurowie.

Nasze Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR będzie reprezentował Prezes Zarządu dr inż. Tomasz Kraszewski.