Narodowy Bank Polski (NBP) Badanie: „Szybki monitoring”. IV kwartał 2021

Uprzejmie informujemy, że Centrum Badawczo-Rozwojowe GLOKOR cyklicznie uczestniczy w badaniu sytuacji ekonomicznej polskich przedsiębiorstw i ich relacji z sektorem bankowym.

Badanie organizowane jest przez centralę Narodowego Banku Polskiego (NBP) pod nazwą „Szybki monitoring”. Dotyczy tym razem IV kwartału 2021 roku oraz prognoz na IV kwartał 2021 roku.