Narodowy Bank Polski (NBP) Badanie: „Szybki monitoring”. I kwartał 2022

Uprzejmie informujemy, że Centrum Badawczo-Rozwojowe GLOKOR cyklicznie uczestniczy w badaniu sytuacji ekonomicznej polskich przedsiębiorstw i ich relacji z sektorem bankowym.
Badanie organizowane jest przez centralę Narodowego Banku Polskiego (NBP) pod nazwą „Szybki monitoring”. Dotyczy tym razem prognoz na I kwartał 2022 roku.