Narodowy Bank Polski (NBP) Badanie: Ankieta Roczna za rok 2021

Uprzejmie informujemy, że Centrum Badawczo-Rozwojowe GLOKOR cyklicznie uczestniczy w badaniu sytuacji ekonomicznej polskich przedsiębiorstw i ich relacji z sektorem bankowym. Badanie organizowane jest przez centralę Narodowego Banku Polskiego (NBP) pod nazwą „Szybki monitoring”. Tym razem badanie przyjęło formę Ankiety za rok 2021