Narodowy Bank Polski (NBP) Badanie: 100 edycja badania Szybki Monitoring

Informujemy, że Centrum Badawczo-Rozwojowe GLOKOR cyklicznie uczestniczy w badaniu sytuacji ekonomicznej polskich przedsiębiorstw i ich relacji z sektorem bankowym. Badanie organizowane jest przez centralę Narodowego Banku Polskiego (NBP) pod nazwą „Szybki monitoring”. Tym razem to było już 100 badanie!