Nagroda Narodowego Centrum Nauki

9.05.2013 Jesteśmy firmą, która stawia na naukę, wiemy, że to w niej jest przyszłość. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest mądre jej wspieranie przez biznes, co od lat staramy czynić. Otrzymaliśmy zaproszenie na uroczyste wręczenia nagród, które odbyło się 9 maja 2013 r. w sali „Symfonia” w Akademii Muzycznej w Katowicach podczas obchodów Dni Narodowego Centrum Nauki.

Nagroda Narodowego Centrum Nauki to wyróżnienie dla młodych uczonych za znaczące osiągnięcia naukowe, dokonane w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem badań finansowanych ze środków pochodzących z konkursów. Nagrodę ustanowiła Rada Narodowego Centrum Nauki w lutym 2013 r. Wyróżnienie, w trzech obszarach badawczych: Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce, Nauki o Życiu, Nauki Ścisłe i Techniczne, przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą Dyrektor i Rada NCN oraz przedstawiciele fundatorów nagrody.

więcej informacji: http://www.ncn.gov.pl/