MONITOR POLSKI – KOMUNIKAT MINISTRA GOSPODARKI

24.04.2015 Informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” został opublikowany komunikat Ministra Gospodarki z dnia 02.04.2015 o wydanej decyzji w sprawie nadania Spółce GLOKOR statusu centrum badawczo-rozwojowego.

KOMUNIKAT MINISTRA GOSPODARKI

OKI