„Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych w polskich przedsiębiorstwach”

26.08.2016 Informujemy, że Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR Sp. z o.o. na zaproszenie Konfederacji  Lewiatan, Instytutu Analiz Rynku Pracy i BPSC SA wzięło udział w badaniu „Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych w polskich przedsiębiorstwach”, które jest częścią kluczowego projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) pn. „Rodzina i praca – to się opłaca!”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Wspólnotowego Prawa, Równość i Obywatelstwo, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest rozwój i promocja mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Ma on przybliżyć pracodawcom i pracownikom wiedzę na temat mechanizmów i instrumentów ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym, a tym samym stworzyć klimat sprzyjający rodzinie. Do realizacji tych założeń przewidziano:

  • doradztwo w zakresie wdrażania mechanizmów godzenia ról (MGR) w polskich przedsiębiorstwach – studia przypadków
  • opracowanie platformy internetowej dot. mechanizmów ułatwiających godzenie ról zawodowych i rodzinnych
  • upowszechnianie wiedzy o możliwościach zastosowania mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych w przedsiębiorstwach oraz o narzędziu wypracowanym w ramach projektu

Więcej informacji o badaniu znajdziecie Państwo: tutaj i tutaj

pobrane

 

pobrane (2)                           pobrane (1)