MCTT zaprasza GLOKOR na unikatowe wydarzenie!

29.01.2014 W dniu 29.01.2014 r. odbędzie się konferencja pt. „Sposoby komercjalizacji innowacji i źródła finansowania rozwoju firmy” połączonej z Forum Inwestycyjnym.

Organizatorem konferencji jest Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii – jedyne centrum transferu technologii w Polsce, działające jako prywatna organizacja non- profit, nie związana z żadną jednostką naukową. Fundatorami Małopolskiego Centrum Transferu Technologii są małopolscy przedsiębiorcy.

W programie konferencji przewidziano panel prezentacyjny dla firm, które swój rozwój oparły o nowe technologie, będące wynikiem własnych i zrealizowanych we współpracy z jednostkami naukowymi prac badawczych. 

Dziękujemy za zaproszenie naszej firmy do wzięcia udziału w tym unikatowym wydarzeniu!

logo mctt