Zaproszenie do udziału w konkursie Forbsa i PwC „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju”

25.05.2014 Z radością informujemy, iż zostaliśmy zaproszeni do udziału w konkursie Forbesa i PwC „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju”.  To już VI edycja tego wydarzenia

W konkursie oceniane są dobre praktyki rozumiane, jako działania, produkty lub usługi, które z jednej strony są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, a z drugiej – przyczyniają się do sukcesu biznesowego przedsiębiorstwa. Istotą konkursu Liderzy Zrównoważonego Rozwoju jest wskazanie korzyści, jakie przynoszą podejmowane przez przedsiębiorstwa działania z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz na powiązanie tych działań ze strategią biznesową.

Najlepsze przykłady praktyk na polskim rynku wyłoni kapituła ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju. Praktyki firm będą oceniane w wybranych obszarach pod względem ich wpływu społecznego lub środowiskowego oraz korzyści biznesowych (np. finansowych, operacyjnych, wizerunkowych). W tym roku po raz pierwszy kapituła wybierze również listę firm, które wezmą udział w konkursie internetowym, gdzie internauci poprzez głosowanie na stronie forbes.pl wybiorą najlepsze ich zdaniem praktyki.

Wyniki konkursu oraz zgłoszone praktyki zostaną przedstawione we wrześniu na łamach Forbesa oraz w sekcji CSR portalu forbes.pl.

forbes-liderzy

forbes-blue

PARP jest patronem wydarzenia.

parp