Konsultacje dotyczące CLP oraz powiązanego ustawodawstwa w zakresie chemikaliów

15.07.2016 Informujemy, że Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR wzięło udział w konsultacjach prowadzonych przez Komisję Europejską dotyczących rozporządzenia CLP oraz powiązanych z nim aktów prawnych.

Celem konsultacji jest zbadanie jakości istniejącej legislacji i promocję efektywnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do chemików.

pobrane             PARP_kwadrat