KONFERENCJA podsumowująca AUDYTY INNOWACYJNOŚCI

17.06.2014 GLOKOR uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez TECHNOPARK Gliwice, na której spotkały się firmy, u których przeprowadzone zostały „Audyty Innowacyjności”.

Więcej o naszym udziale w audycie innowacyjności:tutaj i tutaj

Wydarzenie to zgodnie z oczekiwaniami stało się wspaniałą okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń między przedsiębiorstwami, które brały udział w audycie i sesjach facylitacyjnych.

Firmę GLOKOR w tym wydarzeniu reprezentował pan Janusz Czapelka.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z tego wydarzenia: