KLUB EFEKTYWNEGO BIZNESU

15.01.2015 Z przyjemnością informujemy, że jeden z naszych partnerów Fundacja FORTIS wspiera przedsiębiorców w ramach Klubu Efektywnego Biznesu.

Klub Efektywnego Biznesu jest apolityczną dobrowolną i elitarną organizacją osób prawnych
i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Jego forma, przesłanie i sposób działania skierowane są do tej wybranej grupy osób i firm, które nie chcą aby ograniczały ich więcej problemy dnia codziennego i które nastawione są na sukces promując codziennie swoim działaniem główne przesłanie Fundacji Fortis: BYĆ, MIEĆ, TERAZ! Celem klubu jest czynne wspieranie rozwoju biznesu, aktywne wspomaganie rozwoju osobistego i przedsiębiorczości, a także wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań stanowiących połączenie wiedzy uznanych ekspertów z różnych dziedzin życia gospodarczego z doświadczeniem biznesowym jego członków. Daje to możliwość wypracowania unikalnych, indywidualnych rozwiązań pozwalających na rozsądną i bezpieczną inwestycję w swoją przyszłość i skuteczną walkę z konkurencją. Klub stanowi też znakomitą platformę do nawiązywania i intensyfikacji kontaktów, co umożliwia jego członkom efektywne wykorzystywanie biznesowych okazji i zwiększenie skuteczności działania swoich firm.
Ta elitarna organizacja łączy w harmonijny i organiczny sposób dwa projekty: edukacyjny i społeczny. Jako projekt edukacyjny KEB nastawiony jest na pomoc przedsiębiorcom w rozwoju firm. W jego ramach uzyskują oni dostęp do unikalnej wiedzy i istotnych informacji wspomagających zarówno bezpieczeństwo prowadzonej działalności jak i skuteczność sprzedaży oferowanych towarów i usług.

KEB