Katedra Ekonomii i Finansów na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach

Nasze Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR na zaproszenie Pani dr Darii Moskwy-Bęczkowskiej z Katedry Ekonomii i Finansów na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach wzięło udział badaniu naukowym dotyczącym oceny użyteczności systemów rachunku kosztów podmiotów gospodarczych dla potrzeb zarządzania kosztami w warunkach pandemii wirusa COVID-19