Jest porozumienie! GLOKOR nawiązał współpracę z Politechniką Śląską.

23.12.2013 Porozumienie pomiędzy GLOKOR Sp. z o.o. a Politechniką Śląską w Gliwicach zostało zawarte 23 grudnia 2013 r.

Strony wyraziły zgodnie wolę wzajemnej współpracy w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym. Mając świadomość znaczenia i społecznego zapotrzebowania w zakresie łączenia szkolnictwa z przemysłem.

Politechnika Śląska to uczelnia o 68-letniej tradycji, jedna z największych w Polsce i najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku, która niezmiennie od lat należy do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych, o czym świadczą m.in. wysokie miejsca zajmowane przez nią w rankingach szkół wyższych. Swoją silną pozycję Politechnika Śląska dodatkowo potwierdza dorobkiem naukowym i dydaktycznym wybitnych specjalistów oraz licznymi sukcesami na skalę ogólnopolską i międzynarodową.

To już kolejna uczelnią w Polsce, która podjęła współpracę z naszą firmą.

pslaska1-167x167