iWealth Summit 2020

Zostaliśmy zaproszeni do udziału w konferencji online przez Pana Jarosława Kuźniar, dziennikarza, CEO Kuźniar Media. Na konferencji były omawiane następujące aspekty:

  • BLOK I: SCENARIUSZE DLA GLOBALNEJ GOSPODARKI.
  • BLOK II: WYGRAĆ Z INFLACJĄ? STRATEGIE INWESTYCYJNE DLA KAŻDEGO.
  • BLOK III: JAK BEZPIECZNIE INWESTOWAĆ NADWYŻKI FINANSOWE. PORADNIK DLA FIRM, FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB PRYWATNYCH.
  • BLOK IV: OD ZŁOTA – PRZEZ NIERUCHOMOŚCI – DO WIERZYTELNOŚCI.

więcej tutaj: https://summit.iwealth.pl/#schedule