IV edycja konkursu Pracodawca Jutra 2016

28.09.2016 Uprzejmie informujemy, że Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR na zaproszenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wzięło udziału w IV edycji konkursu Pracodawca Jutra 2016.

Celem Konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy z sukcesem realizują przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym skierowane do osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy.
Do udziału w konkursie zaproszeni są przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę na terenie RP, mogący pochwalić się najbardziej przemyślanymi działaniami edukacyjnymi, których adresatem są uczniowie, studenci lub absolwenci. Przedsiębiorcy ubiegający się o tytuł Pracodawcy Jutra muszą wykazać, że podejmowane przez nich działania cechuje wysoka wartość merytoryczna, a udział w nich faktycznie przyczynia się do zwiększenia kompetencji młodych osób w określonym obszarze.

pacodawca jutra

parp