ISO 19443 – System zarządzania dla dostawców sektora jądrowego

Norma ISO 19443 opracowana została przy współpracy z Międzynarodową Agencją Atomistyki. Bazowy dokument w zakresie bezpieczeństwa GSR Part 2 (Generał Safety Requiements) opracowany przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA) podaje wymagania dla systemów zarządzania mających wspierać osiąganie podstawowych celów bezpieczeństwa.

link: https://www.udt.gov.pl/images/INSPEKTOR3_2022_WCAG.pdf