Inwentaryzacja ekosystemów innowacji w Polsce

Informujemy, iż nasze Centrum Badawczo – Rozwojowe przystąpiło do Inwentaryzacji ekosystemów innowacji w Polsce. Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wraz z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości wykonuje badania ankietowe z wykorzystaniem narzędzi CAWI: Inwentaryzacja ekosystemów innowacji w Polsce. Celem badania jest zintegrowanie w ramach jednej, spójnej i powszechnie dostępnej bazy skumulowanej w interaktywnej mapie na potrzeby Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości oraz głównych interesariuszy – przedsiębiorców, podmiotów i produktów mających wpływ na proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.