Własność intelektualna

switch to: 

Strategia ochrony własności intelektualnych w CBR GLOKOR

Nie jest tajemnicą, iż decydującą rolę w rozwoju każdej organizacji stanowi wiedza. Uważamy, że własność intelektualna jest najcenniejszym składnikiem wartości naszej jednostki naukowo badawczej. Czynimy starania aby efektywnie zarządzać własnością intelektualną i wg naszych standardów jest to jeden z podstawowych działań polityki rozwojowej naszego Centrum.

 

Patenty / zgłoszenia wynalazków

 1. Nr P.414120 Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Sposób otrzymywania biopolimeru z serwatki odpadowej kwaśnej i / lub słodkiej podpuszczkowej oraz instalacja otrzymywania biopolimeru z serwatki odpadowej kwaśnej i / lub słodkiej podpuszczkowej.

Patenty / zgłoszenia wynalazków pracowników

 1. Nr P.418286 Sposób wytwarzania pieczywa z dodatkiem lnu oleistego
 2. Nr P.418287 Sposób wytwarzania pieczywa z dodatkiem ziarna pszenicy
 3. Nr P.418288 Sposób wytwarzania pieczywa z dodatkiem kurkumy

LICENCJE: liczba udzielonych licencji (patenty, know how, oprogramowanie): 1

Zgłoszenia wzorów przemysłowych

 1. Wzór przemysłowy kubka z PLA w Urzędzie Harmonizacji Rynku wewnętrznego OHIM Alicante, świadectwo Nr 002769737-0001

Publikacje naukowe

 1. Maślanka S., Siołek M., Hamryszak Ł., Łopot D.: Zastosowanie odpadów z przemysłu mleczarskiego do produkcji polimerów biodegradowalnych., CHEMIK 2014, 68, 8, pp. 703–709, ISSN 0009-2886, Lista czasopism punktowanych MNISW z dnia 17.12.2013 wykaz B, poz. 386.
 2. Maślanka S., Kos A., Bańczyk M., Czopek I., Adam Ł., Dorszewska J., Starczewska K.: Badanie stężenia kwasu mlekowego, otrzymanego w procesie fermentacji mlekowej laktozy, zawartej w serwatce poprodukcyjnej przy udziale Lactobacillus, , CHEMIK 2015, 69, 4, pp. 241–251, ISSN 0009-2886, Lista czasopism punktowanych MNISW z dnia 31.12.2014 wykaz B, poz. 379.
 3. Kraszewski T., Sztymelski K.: The voltage asymmetry of batteries discharge in the off-grid solar systems. SURFINT-SREN IV 23-26 November 2015, Florence, Italy.
 4. Maślanka S. „Chemiczne samobójstwo” – groźne zjawisko dla służb ratowniczych. Miesięcznik w AKCJI Nr 4/2016.

Konferencje

 1. V Zlot Absolwentów TOP 500 INNOVATORS – 24-25.11.2016 Warszawa
 2. Festiwal Innowacji i Technologii – 17-18.11.2016.w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”
 3. Dialog Obywatelski – Inwestowanie w zdrowy rozwój – Polska w UE – 27.10.2016 Warszawa.
 4. IV Polski Kongres Przedsiebiorczości – Forum Przedsiębiorczości. Motywem przewodnim Kongresu był ” Trójpodział polskiej gospodarki – biznes-nauka-samorząd” – 24-25.10.2016
 5. XI Konferencja Naukowo-Techniczna SITG pt. “OCHRONA ŚRODOWISKA NA TERENACH GÓRNICZYCH” zorganizowaną pod patronatem Ministra Energii oraz Głównego Geologa Kraju – 19-21.10.2016 w Ustroniu
 6. Konsultacje dotyczące CLP oraz powiązanego ustawodawstwa w zakresie chemikaliów
 7. Konferencja podsumowująca Audyt Innowacyjności – TECHNOPARK GLIWICE 17.06.2016.
 8. XXXIX edycja sympozjum na temat „Chromatograficzne metody badania związków organicznych” – Szczyrk 31.05-06.06.2016.
 9. Druga edycja spotkania networkingowego „Miliard w patencie” – 10.05.2016 Warszawa.
 10. Konferencja poświęcona najnowszym trendom w innowacjach z udziałem najlepszych polskich i międzynarodowych ekspertów R&D – 14.04.2016
 11. XVII seminarium TECHMILK – 16.02 – 19.02.2016.
 12. Seminarium TRIZ – 25.01.2016 Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
 13. IV Konferencja Naukowa z cyklu “Mity I Rzeczywistość XXI wieku – Żywność Genetycznie Modyfikowana GMO” – 07.11.2015 Centrum Konferencyjne Hotel Lord w Warszawie
 14. Konferencja powiązania Kooperacyjnego Żywności dla Zdrowia Food4Good – 10.06.2015 w Pałacu Tłokni
 15. Seminars and projects for the financing of:
  • 14 września 2015 r. Seminarium dot. Współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju
  • 28 września 2015 r. Seminarium z Komisją Europejską nt. mechanizmów finansowych tzw. blending
  • 9 października 2015 r. Seminarium z Komisją Europejską nt. finansowania projektów zagranicznych (szkolenie z PRAG, budowanie konsorcjów)
  • 4 listopada 2015 r. Bank Światowy, Międzynarodowa Korporacja Finansowa – możliwości współpracy
  • Seminarium w ramach zamówień publicznych ONZ
  • Szkolenie eksperta EBOiR w zakresie zamówień publicznych i kontraktów EBOiR 
 16. Seminarium z sesją pitchingową – 14.10.2015 Londyn, Wielka Brytania
 17. Seminarium – “Możliwości współpracy z Unią Europejską na rynkach rozwijających się” – 9.10.2015
 18. III edycja Międzynarodowego Forum Innowacji “Nowe Technologie – nowe horyzonty” – 30.09.2015 Hotel Gold Silvia Gliwice
 19. Dialog Obywatelski o TTIP – 18.09.2015 Warszawa.
 20. Seminarium dla przedsiębiorców poświęcone możliwościom korzystania ze wsparcia finansowego oraz udziału w projektach realizowanych przez EBOR – 14.09.2015 Warszawa siedziba Narodowego Banku Polskiego
 21. XVIII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii – Partnerstow dla sukcesu – 12-13-14.09.2015
 22. Konferencja „Polish-Swiss ICT-Sector Meeting” 02.09.2016 Rapperswil, w Szwajcarii
 23. Konferencja pt. „Rynek pracy pracownika czy pracodawcy – inwestycja w kapitał ludzki” – 19.06.2015 Bochnia, 22.06.2015 Kraków
 24. IV edycja Wiedeńskiego Forum Energii – 18-20.06.2015 Pałac Hofburg w Wiedniu
 25. Forum Energetyki Prosumenckiej – 12-13.05.2015 Warszawa
 26. Kongres Naukowo Gospodarczy – 16-17.04.2015 Warszawa.
 27. XXXVIII Sympozjum „Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych” – 26-29.05.2015
 28. VII Europejski Kongres Gospodarczy – 20-22.04.2015 Katowice
 29. Seminarium na temat projektów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Ukrainie – 3.03.2015 Siedziba Narodowego Banku Polskiego
 30. Konferencję HORYZONT 2020 z udziałem prof. Jerzego Buzka – 27.11.2014 Centrum Edukacjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej
 31. Zjazd Zimowej Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego we Wrocławiu w 2014
 32. Konferencja “Jak finansować rozwój firmy: Anioły Biznesu, Fundusze PE/VC, Banki czy Giełda? – 20.11.2014
 33. Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. “Nowelizacja ustawy o opakowaniach i odpadach – spodziewane zmiany w UE, nowe prawo w Polsce, obowiązki dla Przedsiębiorców” – 18.11.2014 Warszawa
 34. Konferencja pt. “Tniemy Ryzyko Zwiększamy Zyski Firm” – 07.11.2014 Expo Silesia w Sosnowcu
 35. Kongres Gospodarczy – 22-23.10.2014 Warszawa
 36. Seminarium dotyczące technik spektroskopowych HPLC, GC I MS oraz ich zastosowania – 21-22.10.2014 Jachranka
 37. Konferencja KAPITAŁ INTELEKTUALNY – Pomiar i zarządzanie a konkurencyjność przedsiebiorstwa – 13.10.2014 Warszawa
 38. III Zjazd Naukowy Studentów i Doktorantów – „Pomiędzy Naukami” – 26.09.2014 Chorzów
 39. „Pomiędzy Naukami – Zjazd Fizyków i Chemików 2014” III-ej Ogólnopolskiej Konferencji dla Studentów i Doktorantów w Chorzowie.
 40. Seminarium najpopularniejszych technik analitycznych GC i HPLC oraz ich zastosowania w analizach środowiskowych i analizach żywności – 23-24.06.2014 Katowice Park Hotel Diament
 41. Seminarium pt. “Żródła finansowania dla MŚP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” – 28.03.2014 Katowice
 42. Konferencja pt. “Fundusze europejskie dla przedsiębiorców województwa śląskiego – doświadczenie i perspektywy” – 16.12.2013 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 43. Seminarium –Hodowle komórkowe oraz Analiza komórek – 09.10.2013 Katowice Śląski Uniwersytet Medyczny
 44. Seminarium pt. “Techniki chromatograficzne oraz ich zastosowanie w syntezie organicznej” – 26.09.2013 Politechnika Śląska w Gliwicach
 45. 56 Zjazd Naukowym PTChem i SITPChem „Chemia – tradycje i nowe wyzwania” Siedlce 12.10.2013