HARMONIA 5 – poszukujemy grupy badawczej!

1.06.2014 GLOKOR włączył się w badania Pani dr Ślebarskiej z Uniwersytetu Śląskiego. Badania te są częścią projektu badawczego dotyczącego proaktywnego radzenia sobie w czasie adaptacji do pracy, realizowanego w ramach programu HARMONIA 5 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Wśród badanych znajdą się również pracownicy GLOKORu.

W ramach wsparcia jednak, poszukujemy także innych osób w celu dołączenia do grupy badawczej. Kandydaci muszą być pracownikami nowozatrudnionymi tj. do 1 miesiąca w nowym miejscu pracy.

Planowane badania obejmują okres 6 miesięcy z trzykrotnym pomiarem.
Narzędzie badawcze składa się z baterii kwestionariuszy oraz zeszytu ćwiczeń (dla grupy eksperymentalnej).

 

Projekt organizowany jest pod patronatem naszego partnera UŚ w Katowicach. Firmy, organizacje, oraz  członkowie grup zainteresowane projektem zapraszamy do kontaktu.

logo__uniwersytet_slaski_w_katowicachKontakt:

Katarzyna Ślebarska
e-mail: katarzyna.slebarska@us.edu.pl