Graniczny podatek węglowy – nowe regulacje. Carbon Border Adjustment Mechanizm

Nasze Centrum Badawczo Rozwojowe GLOKOR zostało zaproszone do udziału w Seminarium pt. „Graniczny podatek węglowy – nowe regulacje. Carbon Border Adjustment Mechanizm”, które odbędzie się 26 listopada.

W Seminarium zaangażowana jest Komisja Europejska. Wydarzenie realizowane jest w związku z unijnymi konsultacjami w sprawie przyjęcia nowego cła – tzw. granicznego podatku węglowego (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism). Będzie to opłata pobierana od importowanych towarów, których wytworzenie powoduje emisję dwutlenku węgla. Swoisty mechanizm, dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. Powinien być on zdefiniowany w taki sposób, aby wyrównywał koszty emisji Co2 ponoszone przez producentów w różnych regionach świata. Stawka powinna zależeć od emisyjności produkcji importowanego towaru i różnicy pomiędzy ceną uprawnienia do emisji w UE (ceną w EU ETS) a ewentualnym kosztem emisji ponoszonym w kraju eksportera.