GLOKOR został wybrany do sesji facylitacyjnej przez Park Naukowo-Technologiczny

02.2014 Po Audycie Innowacji (o którym szerzej tutaj i tutaj) przyszedł czas na facylitację. Podstawą kwalifikacji naszej firmy do sesji facylitacyjnej są wyniki audytu.

A czym w zasadzie jest facylitacja? To specjalistyczna usługa doradcza, której istotą jest przeprowadzenie dedykowanych sesji grupowych, podczas których pracownicy nabywają wiedzę i umiejętności dotyczące efektywnego kształtowania kultury organizacyjnej, m.in.: z wykorzystaniem technik i narzędzi kreatywnego rozwiązywania problemów, budowania zespołów i tworzenia pomysłów.

Sesję zorganizuje instytucja naukowo-badawcza Park Naukowo-Technologiczny w Gliwicach. Partnerem projektu jest Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

audyt innowacyjności