GLOKOR ze swoimi warsztatami w ramach projektu „Uczeń z przyszłością”!

4.04.2014 W dniu dzisiejszym GLOKOR prowadzi warsztaty w ramach projektu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pn. „Uczeń z przyszłością”, który ma na celu promowanie idei łączenia studiów z praktyką zawodową wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach warsztatów udostępnimy materiały związane z postępami projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.„Opracowanie innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych” – numer projektu POIG.01.04.00-24-124/11″. Dodatkowo zaprezentujemy też nasze strony internetowe projektu www.biopolimer.eu www.biopolimer.com.pl www.biopolimer.pl oraz materiał audiowizualny w formie wykładów z wizualizacjami procesów chemicznych w celu zainteresowania naszym projektem także studentów.

Zamierzamy uświadomić im jak ważne są postawy proekologiczne jak i zainteresowanie ich taką właśnie dziedziną nauki.

W przypadku zainteresowania zostaną przekazane próbki materiałów do prowadzenia eksperymentów własnych w celu lepszego zobrazowania procesów chemicznych.

Wyłonimy najbardziej aktywne osoby i umożliwimy im spędzenia całego dnia w siedzibie naszej firmy, w tym w szczególności w naszym laboratorium, jednym z najnowocześniejszych na Śląsku.

Poniżej zdjęcia z wydarzenia: