GLOKOR wspiera DoktoRIS

1.01.2014 GLOKOR Sp. z o.o. nawiązał z współpracę z panią doktorantką Joanna Orzeł. Z inicjatywą taką wystąpił jej promotor dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski, będący dyrektorem Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego.

W ramach niniejszej współpracy doktorantka chce skoncentrować się na opracowaniu innowacyjnej metody oznaczenia kwasu mlekowego w serwatce.

„DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” to projekt systemowy realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.