GLOKOR organizatorem stażu dla bezrobotnych!

20.10.2009 Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy Myszków Spółka GLOKOR zorganizowała 6-mięsięcy staż na podstawie umowy nr UmSTAZ/09/0447 z dnia 20.10.2009 r.

Bezrobocie dotyka osoby z różnych grup społecznych, o zróżnicowanym wykształceniu, predyspozycjach, mieszkańców miast i wsi, osób młodych, które nie posiadają doświadczenia, ale również osoby z wieloletnim bogatym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Dla każdej osoby dołączającej do grona bezrobotnych jest to ciężkie i trudne przeżycie.

Europejski Fundusz Społeczny jest podstawowym narzędziem Unii Europejskiej, mającym na celu finansowanie działań państw członkowskich skierowanych na przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój zasobów ludzkich, wchodzącym w skład czterech Funduszy Strukturalnych UE.

logo_62