GLOKOR bierze udział w Konkursie na Polski Produkt Przyszłości!

23.05.2014 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje już XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Celem Konkursu, objętego honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki, jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:

  • produkt przyszłości jednostki naukowej,
  • produkt przyszłości przedsiębiorcy,
  • produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca.

Nagroda i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości” przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu, którego projekt jest doprowadzony najdalej do etapu prac wdrożeniowych (projekt niewdrożony), albo został wdrożony do praktyki produkcyjnej – w okresie od 12 miesięcy do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do Konkursu – (projekt wdrożony).

GLOKOR zgłosił swoją aplikację do konkursu w kategorii na produkt przyszłości przedsiębiorców, wskazując na innowacyjną i  proekologiczną technologię otrzymywania polimerów biodegradowalnych. Technologia ta jest opracowywana w ramach projektu realizowany przy dofinansowaniu ze środków unijnych nr projektu UDA POIG.01.04.00-24-124/11-00, na aktualnym etapie prowadzone są prace badawczo-rozwojowe B+R. Celem projektu jest opracowanie instalacji przemysłowej do przetwarzania odpadu z przemysłu mleczarskiego przy jednoczesnym uzyskaniu biopolimeru biodegradowalnego (do zastosowania m.in. przy produkcji opakowań jednorazowych).

  • więcej o naszym projekcie: tutaj.
  • więcej o konkursie: tutaj.

ok