Global Conference & Expo on Materials Science and Engineering (ISTMSE-2022)

InovSciTech zaprosiło Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR na czwartą globalną konferencję: Global Conference & Expo on Materials Science and Engineering (ISTMSE-2022), która ma się odbyć w dniach 25-26 maja 2022 r. w Monachium, Niemcy.