Fundacja Fortis nowym partnerem GLOKOR!

5.07.2013 W dniu 5.07.2013 r. GLOKOR Sp. z o.o. zawarła z Fundacją Fortis porozumienie o współpracy. Potwierdza to tylko fakt, iż GLOKOR nieustannie poszerza grono Partnerów, podejmując się realizacji wspólnych projektów oraz ciekawych przedsięwzięć.

Fundacja Fortis jest fundacją o charakterze edukacyjnym. Działa z misją i pasją na rzecz małych i średnich przedsiębiorców i firm, aby pomóc im w efektywnym i bezpiecznym prowadzeniu biznesu w nowej rzeczywistości XXI wieku. Wykorzystuje do tego celu nowe technologie i sprawdzone europejskie rozwiązania ograniczające do minimum ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej o samej fundacji: www.fundacjafortis.org

fundacja fortis