From blue-sky research into breakthrough innovations – 16.12.2021

Otrzymaliśmy zaproszenie z Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli wraz z Biurem Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli do udziału w webinarium “From blue-sky research into breakthrough innovations. How to enable synergies between the European Research Council (ERC) and the European Innovation Council (EIC)”, które odbędzie się w czwartek 16 grudnia w godz. 10:00 – 12:00.

Tematem spotkania będzie Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) i jej projekty Proof of Concept (granty badawcze na komercjalizację wyników badań) oraz nowa Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) i jej działania w obszarze EIC Transition w kontekście poszerzania współpracy między nauką pionierską a przełomowymi innowacjami. Będzie to również doskonała okazja do przedstawienia obecnych (i przyszłych) zachęt dla samych stypendystów ERC lub członków zespołów do sięgania po fundusze z EIC, tj. Pathfinder i /lub Akcelerator.

Głównymi prelegentami będą prof. Kurt Mehlhorn, Saarland University, Dyrektor MPI ds. Informatyki, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Innowacji i Relacji z Przemysłem Rady Naukowej ERC oraz Špela Stres, Kierownik Centrum Transferu Technologii i Innowacji Instytutu Jožefa Stefana z Lublany.), członek Rady EIC.