” Fotowoltaika w Polsce. Szanse i Wyzwania ” – Międzyuczelniany projekt badawczy.

Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w międzyuczelnianym projekcie badawczym:
Fotowoltaika w Polsce. Szanse i Wyzwania „. Wynikiem projektu będą min. publikacje w obszarach: Przemysłowa fotowoltaiczna w Polsce i innych krajach UE. Bariery rozwoju energetyki fotowoltaicznej w Polsce. Analizy i prognozy.

Solar panel installation