Forum Energetyki Prosumenckiej

VIII-forum-energetyki-prosumenckiejPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w kolejnej edycji, Forum Energetyki Prosumenckiej, które odbędzie się po raz ósmy w dniach 12-13 maja w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorem konferencji jest Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO)

W związku z powyższym CBR GLOKOR deklaruje swoją obecność na Forum. Nasze Centrum Badawczo Rozwojowe będzie reprezentował Tomasz Wąsowicz.

 Nowa formuła Forum jest kontynuacją odbywającego się corocznie od 2008 roku Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy, które nieprzerwanie gromadzi specjalistów sektora odnawialnych źródeł energii, stanowiąc jedyne tej skali spotkanie kluczowych osób z instytucji branżowych, producentów i dystrybutorów (polskich i zagranicznych), świata nauki oraz przedstawicieli rządu, samorządów i polityków, posłów oraz prosumentów.